Fellow Oncologische Urologie
Solliciteer

Fellow Oncologische Urologie

Jouw functie

Als Fellow Oncologische Urologie in het Antoni van Leeuwenhoek ben je direct betrokken bij alle facetten van de patiëntenzorg van de afdeling urologie. De afdeling urologie bestaat uit 12 stafleden, 1 fellow, 2-3 arts-assistenten in opleiding (AIOS) tot uroloog, 1 ANIOS en 1-2 zaalartsen (ANIOS) en 7 verpleegkundig specialisten. Er is een breed palet van zowel robot-geassisteerde als open uro-oncologische operaties. Verder participeren enkele urologen uit de regio in de operatieve zorg in het kader van het Prostaatkankernetwerk, waarbij ze prostatectomieën uitvoeren in ons ziekenhuis. Het ziekenhuis fungeert als een referentieziekenhuis voor het invasieve blaas-, urachus- en peniscarcinoom. Er is een regionaal nierkankernetwerk en -MDO. Er zijn tevens vele uro-oncologische MDO’s in huis en met ziekenhuizen in de regio. Nieuwe patiënten worden per tumorsoort gezien in sneldiagnostiekpoli’s met de verpleegkundig specialisten. Kleine verrichtingen, puncties en scopieën worden op het onderzoek en behandelcentrum (OBC) gedaan. Bij de grote visite op de afdeling worden de patiënten wekelijks multidisciplinair besproken met GE-chirurgie, gynaecologie, plastische chirurgie en paramedici.

Voor de opleiding van AIOS urologie zijn er affiliaties met de clusters Leiden, Amsterdam en Utrecht (6 maanden verdiepingsstage aan het einde van de opleiding). De AvL Academie helpt hierbij en heeft een ruim aanbod aan cursussen. Binnen de afdeling urologie wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Alle stafleden hebben een eigen aandachtsgebied waarin ze kliniek en onderzoek combineren. Er zijn 6 arts-onderzoekers (promovendi) werkzaam, en daarnaast zijn er regelmatig (buitenlandse) research fellows. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de fellow verdieping in liefst 1, eventueel 2 tumorsoorten zoekt waarbij kliniek en onderzoek gecombineerd worden. Eén van de stafleden zal als aanspreekpunt fungeren en directe begeleider hiervoor zijn.

 

Jouw profiel

Je bent een jonge klare uroloog of hebt je opleiding bijna voltooid. Je bent een teamspeler. Je hebt belangstelling voor de onco-urologie en multidisciplinair werken. Deze affiniteit heb je reeds tijdens de opleiding urologie laten zien. Je wil je nu zowel klinisch als d.m.v. onderzoek gedurende een jaar verder verdiepen in de onco-urologie om daarna als volwaardig oncologisch uroloog aan de slag te gaan. Een afgerond promotie onderzoek strekt tot de aanbeveling.
 

Jouw ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden

Met de innovatie en groei die we doormaken, staan ook jouw ontwikkeling en groei tot volwaardig onco-uroloog centraal. Behalve directe begeleiding van de staf aan jou, wordt van jou ook begeleiding van AIOS, ANIOS, arts-onderzoekers, verpleegkundig specialisten en paramedici verwacht. Als Fellow word je aangesteld voor een periode van 1 jaar, van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023. Je participeert in het dienstschema als voorwacht.

De basis voor jouw arbeidsvoorwaarden is conform de CAO ziekenhuizen (AMS). De aanstelling is in principe voor 0,8 fte. Mogelijkheden voor uitbreiding hiervan vinden eventueel in onderling overleg plaats.

Interesse? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bas van Rhijn en/of Kees Hendricksen, urologen en opleiders NKI-AvL, te bereiken via telefoonnummer 020 512 6904.

Je kan tot en met 28 september 2022 solliciteren naar de functie van Fellow Oncologische Urologie