Internist melanoom en niercelcarcinoom
Solliciteer

Internist melanoom en niercelcarcinoom

Jouw functie

In verband met uitbreiding binnen de afdeling medische oncologie zoekt het Antoni van Leeuwenhoek een internist-oncoloog die mede verantwoordelijk zal worden voor de verdere ontwikkeling van de klinische zorg en het klinisch-wetenschappelijk onderzoek binnen de tumorwerkgroepen melanoom en niercelcarcinoom.

Op de afdeling medische oncologie zijn 26 internist-oncologen werkzaam. Binnen het aandachtsgebied melanoom en niercelcarcinoom werken 4 internist-oncologen en 4 verpleegkundig specialisten. Er is een nauwe samenwerking met chirurgen, pathologen, radiologen en andere specialismen in tumorwerkgroepverband. Ons werk kenmerkt zich dan ook door intensieve multidisciplinaire samenwerking en frequent overleg, patiëntgerichte zorg en een prettige werksfeer met korte lijnen. Tevens bieden wij voor AIOS binnen de opleiding tot internist-oncoloog het aandachtsgebied oncologie.

De afdeling concentreert zich onder meer op de innovatieve behandeling van patiënten met melanoom en niercelcarcinoom. Naast behandeling met checkpoint inhibitors en ‘targeted therapy’ worden ook studies met adoptieve celtherapieën gedaan.

De ontwikkeling van immuuntherapie en toepassing in klinische studies voor de gemetastaseerde, maar zeker ook de (neo)adjuvante setting zijn speerpunten voor nu en de toekomst. Samenwerkingen met onderzoeksgroepen in het Nederlands Kankerinstituut (NKI) zijn vanzelfsprekend.

Jouw profiel

Je bent gepromoveerd internist-oncoloog met aantoonbare belangstelling op het gebied van translationeel en/of klinisch immunologisch onderzoek. Je ambieert een rol als expert op het gebied van melanoom en niercelcarcinoom en hebt interesse om een voorname rol in poliklinische- en klinische zorg van patiënten op je te nemen. Tevens ben je in staat om relevante klinische onderzoeksvraagstellingen te formuleren en passende onderzoeksinitiatieven ontplooien. Je bent in staat om constructieve contacten te onderhouden en stimuleren binnen en buiten de eigen groep clinici en onderzoekers.

Jouw ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden

Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd. Voor de diensten en supervisie draait de oncoloog mee in de internistenpool van 26 internist-oncologen. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de AMS-regeling.

Interesse?
Voor meer informatie over de functie kun je onze website bezoeken of contact opnemen met dr. G.S. Sonke, hoofd afdeling interne oncologie, op 020-5122870