Internist-oncoloog melanoom en niercelcarcinoom
Solliciteer

Internist-oncoloog melanoom en niercelcarcinoom

Jouw functie

Binnen de afdeling medische oncologie zoekt het Antoni van Leeuwenhoek een tijdelijke internist-oncoloog binnen de tumorwerkgroepen melanoom en niercelcarcinoom, bij voorkeur per 1-1-2022.

Op de afdeling medische oncologie zijn 28 internist-oncologen werkzaam. Binnen het aandachtsgebied melanoom en niercelcarcinoom werken 5 internist-oncologen en 4 verpleegkundig specialisten. Er is een nauwe samenwerking met chirurgen, pathologen, radiologen en andere specialismen in tumorwerkgroepverband. Ons werk kenmerkt zich dan ook door intensieve multidisciplinaire samenwerking en frequent overleg, patiëntgerichte zorg en een prettige werksfeer met korte lijnen. Tevens bieden wij voor AIOS binnen de opleiding tot internist-oncoloog het aandachtsgebied oncologie.

De afdeling concentreert zich onder meer op de innovatieve behandeling van patiënten met melanoom en niercelcarcinoom. Naast behandeling met checkpoint inhibitors en ‘targeted therapy’ worden ook studies met adoptieve celtherapieën gedaan.

De ontwikkeling van immuuntherapie en toepassing in klinische studies voor de gemetastaseerde, maar zeker ook de (neo)adjuvante setting zijn speerpunten voor nu en de toekomst. Samenwerkingen met onderzoeksgroepen in het Nederlands Kankerinstituut (NKI) zijn vanzelfsprekend.

Jouw profiel

Je bent een internist-oncoloog met grote belangstelling voor poliklinische patiëntenzorg. Ervaring met immunotherapie strekt tot aanbeveling maar is niet perse vereist.

Jouw ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden

Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd. Voor de diensten en supervisie draait de oncoloog mee in de internistenpool. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de AMS-regeling.

Interesse?
Voor meer informatie over de functie kun je onze website bezoeken of contact opnemen met Prof. Dr. W.T.A. van der Graaf, hoofd afdeling interne oncologie, tel 020-5122870.