Manager Zorg en Bedrijfsvoering/ Clusterbestuurder
Solliciteer

Manager Zorg en Bedrijfsvoering/ Clusterbestuurder

Jouw functie

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) komt graag in contact met een energieke en enthousiaste manager zorg en bedrijfsvoering. Je werkt voor onze clusters in de rol van een duaal clusterbestuurder met het aandachtsgebied zorg, bedrijfsvoering en organisatie. Je begint in de eerste periode bij ons als manager van onze clusters Radiotherapie en Diagnostische Disciplines.

Het AVL bestaat uit een centrum voor wetenschappelijk kankeronderzoek, het Nederlands Kanker Instituut (NKI), en een oncologisch ziekenhuis, het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Karakteristiek voor de werkwijze in het AVL zijn de korte lijnen en de multidisciplinaire aanpak.

Het AVL wordt bestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur (RvB). In de aansturing van de organisatie staat de RvB een vernieuwde besturingsfilosofie voor ogen met optimale ruimte voor innovatie in de vorm van thema’s, patient centered aanpak en zorgpad-ontwikkeling door middel van tumorwerkgroepen en vakinhoudelijke expertise via de vakgroepen. Dit alles wordt ondersteund door een lean & mean organisatie structuur.

De organisatie is ondergebracht bij 6 organisatieonderdelen, de clusters, die met duale aansturing integraal worden aangestuurd door het clusterbestuur bestaande uit het medisch clusterhoofd en de manager zorg en bedrijfsvoering:
 • Diagnostische Oncologische Disciplines (DOD)
 • Heelkundige Oncologische Disciplines (HOD)
 • Medische Oncologische Disciplines (MOD)
 • Radiotherapie (RT)
 • Apotheek en Wetenschappelijke Administratie (AWA)
 • Research (NKI)
De clusters krijgen centrale ondersteuning vanuit o.a. ICT, HR, Servicediensten, Bouw, Academie, Financiën & Control, Marketing, Communicatie & Fondsenwerving en de staf RvB.

Voor de komende jaren zijn de volgende prioriteiten vastgesteld:
 • Personeel & personeelsbehoud
 • Cultuur en gedrag
 • Kwaliteit Managent Systeem
 • ICT en digitalisering
Daarbij zijn voor de periode 2023-2025 vier speerpunten gekozen uit de strategie 2020-2030.
 • Digital oncology
 • Nationale positie zorg
 • Managen klinische research agenda
 • Strategische samenwerking & shared care
De managers zorg en bedrijfsvoering vormen samen met de managers ondersteunende diensten het MOB (Managers Overleg Bedrijfsvoering); het overleg dat de bedrijfsvoering en organisatie aspecten aanstuurt. Hierin worden ook strategische projecten besproken, de koers vastgesteld en de uitvoering gemonitord. De managers vormen samen met de medisch cluster managers het LeiderschapsTeam. Ieder trekt een strategisch speerpunt uit de strategie.

Jouw profiel

Als manager zorg en bedrijfsvoering begin je in de eerste periode als clusterbestuurder voor het cluster RT en DOD en ressorteer je hiërarchisch onder de RvB. Je vormt samen met het medisch clusterhoofd het clusterbestuur. De begroting bedraagt € 55 miljoen.

Samen met de Medisch Clusterhoofden geef je vorm aan het management van deze clusters, alsmede adviseer en ondersteun je de RvB over zowel het beleid binnen de clusters als over instituutbrede zaken.

Binnen de clusterleiding ben je primair aanspreekpunt voor de algemene bedrijfsvoering binnen de clusters RT en DOD (bedrijfsvoering, productie, personeel, financiën en kwaliteit). Je geeft gezamenlijk direct leiding aan de (paramedische) Hoofden binnen de beide clusters en ten aanzien van de bedrijfsvoering indirect aan circa 625fte; medisch specialisten, arts-assistenten (in opleiding), (klinisch) fysici en onderzoekers zijn enkele voorbeelden van de grote diversiteit aan disciplines binnen het aandachtsgebied.

Hoewel het op zich twee sterk van elkaar verschillende clusters betreft, met elk hun eigen beleid, financiële stromen, uitdagingen en prioriteiten, ben je in staat om in dit dynamisch en complex krachtenveld steeds de juiste balans te vinden en de juiste keuzes te maken, waardoor je beide clusters optimaal kunt dienen.

Jouw belangrijkste resultaatgebieden
 • Als manager zorg en bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor de aansturing en bedrijfsvoering van het cluster. Als clusterleiding ben je integraal verantwoordelijk voor kwaliteit, financiën en HR en geef je direct leiding aan afdelingshoofden en indirect aan, in dit geval, 730 medewerkers.
 • Als manager ben je verantwoordelijk voor de invulling en concretisering van de strategie 2020-2030 in eigen cluster en voor 1 of meer thema’s, ook ziekenhuisbreed.
 • Verder ondersteun je actief innovatie vanuit het AVL en ben je in staat om proactief in te spelen op de dynamiek en ontwikkelingen in de markt. Je vertaalt en implementeert de vernieuwingen tot in de dagelijkse zorg.
Jouw profiel
 • Je hebt het vermogen om cluster-overstijgend, instituut-breed mee te denken en je hebt academisch werk- en denkniveau; bij voorkeur een academische opleiding Bedrijfskunde of Bedrijfseconomie.
 • Je bezit uitstekende managementkwaliteiten, 3-5 jaar leidinggevende ervaring in een vergelijkbare positie als ‘direct report’ van de RvB in een ziekenhuis. Waarbij ervaring in de academische zorg een pré is.
 • Je hebt ruime ervaring met logistieke processen en capaciteitsplanning met het oog op een actieve participatie c.q. verantwoordelijkheid daarvoor.
 • Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor intermenselijke verhoudingen en je bent in staat om te verbinden met meerdere loyaliteiten.
 • Je bezit uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.

Jouw ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden

De basis voor de arbeidsvoorwaarden is conform de cao ziekenhuizen. Het betreft een aanstelling voor een jaar met de intentie van een vast dienstverband. Het salaris zal, afhankelijk van ervaring tussen € 6.362,- en € 9.781,- bruto per maand bedragen. Dit is gebaseerd op FWG salarisschaal 80. Daarnaast maakt vakantiegeld en een vaste eindejaarsuitkering onderdeel uit van de secundaire voorwaarden alsmede een goede reiskostenvergoeding.

Interesse
Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Tim Klijnman (Teamleider Recruitment) of Ymke Fokma (lid RvB), beiden bereikbaar via het telefoonnummer van de afdeling recruitment 020-5122897.

Solliciteren kan tot en met zondag 4 september 2022.

De eerste ronde gesprekken vinden plaats op woensdag 7 september tussen 17.00 uur en 19.00 uur en op donderdag 15 september tussen 17.00 uur en 19.00 uur.

Een tweede ronde staat gepland op maandag 19 september tussen 08.00 uur en 10.00 uur. Waarna op 23 september een assessment afsluitend onderdeel uit maakt van de selectieprocedure.

We streven ernaar om deze procedure voor 1 oktober 2022 af te ronden.

Wil je meer informatie over onze organisatie, organigram, jaarverslagen en onze missie en visie, bezoek dan www.avl.nl en www.nki.nl.