Postdoc/Coordinator klinisch genetisch borstkankerproject Epidemioloog / medisch bioinformaticus
Solliciteer

Postdoc/Coordinator klinisch genetisch borstkankerproject Epidemioloog / medisch bioinformaticus

Jouw functie

Testen en counseling voor erfelijkheid van borstkanker in de klinische genetica staat op het punt te veranderen door de introductie van polygene risicoscores. Hiervoor is verder onderzoek nodig met alle klinische genetische centra in Nederland. KWF financiert ons om dit mogelijk te maken via een infrastructuurproject (HEBON-infra). Hiermee zullen gegevens over erfelijke varianten, familiegeschiedenis, levensstijl, borstdensiteit en klinische informatie toegankelijk gemaakt voor onderzoekers. Er wordt daarbij ook een nieuw prospectief cohort opgezet.

Wij zoeken iemand die dit project wil coördineren en in samenwerking wil uitvoeren. Bij voorkeur heb je zelf ervaring met datastanden en processen (bij voorkeur grote databestanden en/of ICT). Er wordt samengewerkt met allerlei beroepsgroepen (klinische genetici, epidemiologen, oncologen) en organisaties in de ICT dus goede sociale en communicatieve eigenschappen zijn absoluut noodzakelijk. Zorgvuldig en nauwkeuring kunnen werken ook.

HEBON:
HEBON is een samenwerking tussen alle Klinisch Genetische Centra in Nederland en het Antoni van Leeuwenhoek en is internationaal actief betrokken bij de volgende internationale samenwerkingen: IBCCS (International BRCA1/2 carrier cohort study), CIMBA (Consortium of Investigators of Modifiers of BRCA1/2), BCAC (Breast Cancer Association Consortium) en ENIGMA (Genetic variants in BRCA1/2) Consortia.

Nadere informatie over het project HEBON:
Vrouwen met een verhoogd risico op borst- en ovariumkanker kunnen zich in een van de Universitair Medische Centra of het Antoni van Leeuwenhoek laten testen op een kiembaanmutatie in onder andere BRCA1, BRCA2, CHEK2, ATM, PALB2. Momenteel wordt uit de genetische testuitslag en de gedetailleerde familiegeschiedenis het toekomstige risico op borst- en eierstokkanker ingeschat. Deze risicoschatting is leidend voor het advies rond screening en preventie. Recente ontwikkelingen maken het mogelijk de risicoschatting in hogere mate op maat te maken door deze niet alleen te baseren op de mutatietest en de familiegeschiedenis, maar hierbij ook een polygene risicoscore, gebaseerd op meerdere single nucleotide polymorfismen, de bekende hormonale/leefstijlfactoren en de borstdensiteit te betrekken. Zo kunnen niet alleen de mutatiefamilies, die vaak geconfronteerd worden met zeer moeilijke preventieve keuzes, maar ook leden van families, waarin geen mutatie gevonden wordt (ca. 90%), beter geadviseerd kunnen worden. Aan deze recente ontwikkelingen heeft onze nationale prospectieve HEBON cohortstudie (Hereditair Borst- en eierstokkanker Onderzoek in Nederland) actief bijgedragen.

Ook voor de toekomst wil HEBON goed uitgerust zijn om bijvoorbeeld de vernieuwde risicoschatting te evalueren en te verbeteren, de implementatie in de kliniek te bevorderen en ander relevant onderzoek te blijven doen ten behoeve van de families waarin veel borst- en eierstokkanker voorkomt. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld hoe we de stap van voornamelijk testen van de index-aanvrager naar het testen van meerdere familieleden moeten gaan maken; wie wordt er getest, wie wordt er gecounseld en hoe wordt er gecounseld. Een andere belangrijk vraagstuk is het risico dat individuen in borstkankerfamilies lopen om andere tumoren te ontwikkelen dan borstkanker. Het eindelijke doel zijn betere adviezen voor screening, behandeling en prognose van vrouwen en mannen die drager zijn van een specifieke genmutatie en/of een polygene risicoscore. Daarom willen we de komende jaren een infrastructuur opbouwen waardoor de onderzoekspopulatie routinematig wordt uitgenodigd en de benodigde (klinische) onderzoeksgegevens kunnen worden verzameld. Ook de cleaning van de gegevens zal een automatiseringsslag ondergaan. Daarnaast zal de harmonisatie en cleaning van internationale gegevens deel uitmaken van deze infrastructuur.

Jouw profiel

We zoeken iemand van academisch niveau met een aantal jaren onderzoeks/werkervaring, met bijvoorbeeld een achtergrond als epidemioloog, medisch bioinformaticus, of vergelijkbaar.
  • Je bent energiek, een doorzetter en je wilt meerdere onderdelen van het project oppakken, met name:
  • Opzetten, uitvoeren en analyseren van een pilotstudie waarin prospectieve inclusie van vrouwen uit familie met borstkanker en verzameling van gegevens worden ontwikkeld en uitgetest.
  • Daarna uitrollen van deze methodiek in alle tien betrokken klinisch-genetische centra.
  • Aansturen van, en nauw samenwerken met, het operationele projectteam, onder andere bestaande uit een centrale datamanager en lokale datamanagers en ICT-medewerkers.
  • Afstemmen en contact onderhouden met de betrokken ICT-bedrijven.
  • Vergaderingen plannen, samen met de datamanager, en deze voorbereiden, met de betrokkenen per werkpakket en eenmaal per maand met alle betrokkenen in het project.
  • Samen met jurist en andere experts helpen opzetten van een financieel en juridisch plan dat tijdens het project begint te lopen en waarmee de HEBON-infrastructuur na de projectperiode kan voortbestaan.
  • Plannen en voorbereiden van de vergaderingen van de DPIA-commissie, internationale experts, deelnemerspanel, stuurgroep en het projectteam.

Jouw ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden

Het betreft een dienstverband voor een periode van 4 jaar. Afhankelijk van je opleidingsniveau en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 2.453,- en maximaal € 4.111,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, overeenkomstig FWG functiegroep 50 (niet gepromoveerd) of 55 (gepromoveerd). De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO ziekenhuizen.

Contact informatie

Voor nadere informatie kun je onze website bezoeken of contact opnemen met Matti Rookus, email m.rookus@nki.nl of telefoonnummer 020-512 2491.

Meteen solliciteren?
Je sollicitatiebrief en curriculum vitae, uiterlijk 25 mei 2020, kun je als bijlagen toevoegen aan het webformulier (zie onderstaande link). Na het verzenden van het formulier zul je dan spoedig een reactie van ons ontvangen.
Alléén als bovenstaande webformulier door onverwachte technische redenen niet ingevuld kan worden, kun je reageren via recruitment@nki.nl met vermelding van het vacaturetitel in de onderwerpregel van de e-mail.